Downloads

Skipr: Breng wonen en zorg onder bij een nieuw minesterie van Wonen

“Het is gek dat we wonen en zorg van elkaar scheiden”
Toen Gijsbert van Herk in 2016 aantrad bij Humanitas Rotterdam, wachtte hem een flinke klus. Alle verpleeghuizen van de organisatie stonden onder toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en op het gebied van kwaliteit, financiën, huisvesting en personeel was verbetering nodig. “Eén zo’n dossier was al genoeg geweest, de combinatie maakte het extra stevig. Maar ik wist waar ik aan begon.”

Download de PDF

Samen voor kwetsbare ouderen 010

De afgelopen jaren is deze keten tussen cure, care, welzijn, huisartsen, gemeente, zorgkantoor, zorgverzekeraar ontwikkeld tot een samenwerking die als landelijk voorbeeld niet zou misstaan.

Download de PDF

Magazine WHO CARES

In het Magazine WHO CARES is een interview gepubliceerd met de initiatiefnemers. Daarnaast zijn er verschillende columns te lezen en een essay van Bas Heijne. Ook de plannen van de winnaars, runner-ups en genomineerden van de prijsvraag in Sittard-Geleen, Groningen, Rotterdam en Almere zijn in dit magazine gepubliceerd.

Download de PDF

PM

Artikel PM, ruimtelijke ordening: ‘Sociaal, fysiek en stedelijk moeten meer verknoopt raken’

Download de PDF

Netwerk DSO

Artikel Netwerk DSO; Moderne coalities sluiten stedelijk akkoord.

Download de PDF

Grensverleggers, wonen, werken, leven met zorg en energie.

Met interview Gijsbert van Herk.

Download de PDF

Digitale versie van de 75-jaar Humanitas Jubileumkrant

In 2020 bestond Stichting Humanitas 75 jaar. Wat een feestelijk jaar moest worden werd door de Corona-crisis echter behoorlijk verstoord. Desondanks hebben we aan het einde van het jaar een prachtige ‘75-jaar Jubileumkrant’ uitgegeven.

Download de PDF

Stuur onderhandelaars coalitieakkoord eerst naar partners in stad

Artikel VNG magazine 2014: Stuur onderhandelaars coalitieakkoord eerst naar partners in stad.

Download de PDF

Weg met de koppelbazen

Artikel Sociaal Bestek 2010/2011: Weg met de koppelbazen.

Download de PDF

Een visie op de arbeidsmarkt

Impuls, voor lokaal sociaal beleid: artikel Een visie op de arbeidsmarkt (2010)

Download de PDF

Lokaal Ondernemerschap

Onderdeel bij initiatieven “oprichting maatschappelijk betrokken ondernemers, samen voor Breda”

Download de PDF

Opinieblad over participatie, werk en inkomen Sprank

“Eén lijn, één leerwerkbedrijf.(2012)

Download de PDF

Opinieblad over participatie, werk en inkomen Sprank

”Mensen zijn meteen tien keer meer waard geworden.”

Download de PDF

Sociaal bestek, tijdschrift voor werk, inkomen en zorg

“Van toonkamer naar woonkamer.” (2008)

Download de PDF

Social bestek, tijdschrift voor werk, inkomen en zorg

“Kinderopvang: dat is toch een taak van Welzijn?” (2004)

Download de PDF

Schuiven naar boven