Werkzaamheden

2021 - heden: Staedion: Woningcorporatie Den Haag

Persbericht:
De Raad van Commissarissen van Staedion heeft Gijsbert van Herk (51) per 10 mei benoemd tot bestuursvoorzitter van woningcorporatie Staedion. Hij volgt Willem Krzeszewski op die deze zomer met pensioen gaat. Van Herk is nu voorzitter van de Raad van Bestuur van Stichting Humanitas gevestigd in Rotterdam.

Van Herk was eerder algemeen directeur/gemeentesecretaris, directeur Stadsontwikkeling en directeur Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij de gemeente Breda. Daarvoor was hij in diverse functies door het gehele land werkzaam bij BMC Advies. Hij werd in 2019 genomineerd als ‘landelijk zorgmanager van het jaar’ en eerder als ‘influencer of the year’ en als ‘best presterende (leidinggevend) ambtenaar van Nederland’.

Visie en ervaring
De RvC heeft voor Van Herk gekozen vanwege zijn visie en maatschappelijke betrokkenheid alsmede zijn ruime ervaring als bestuurder van een complexe maatschappelijke organisatie. De RvC noemt Van Herk daarnaast een inspirerend leidinggevende met een indrukwekkend trackrecord in het realiseren van resultaten in een complex extern stakeholderveld.
Van Herk; “Het is eervol om eerder leiding te hebben mogen geven in Breda aan een van de grootste gemeentelijke organisaties in Nederland, vervolgens op het terrein van Zorg en Welzijn bij Humanitas en nu bij Staedion op het terrein van wonen en gebiedsontwikkeling. Zo kan ik betekenisvol blijven binnen de publieke sector.”

Belangrijke opgave
Staedion staat de komende jaren voor een belangrijke opgave in Den Haag en omstreken. De veerkracht van wijken en bewoners staat onder druk. Het woningtekort is groot. Staedion wil dit de komende jaren aanpakken. Door wijkvernieuwing werkt Staedion enerzijds aan het vergroten van leefbaarheid en veerkracht, anderzijds aan de groei van de woningvoorraad. Als grootste corporatie van Den Haag wil Staedion hiermee het verschil maken. Daarbij zoekt de corporatie de samenwerking met bewoners en partners in de stad nadrukkelijk op.

Kerngegevens Staedion :45000 woon- en overige eenheden met een waarde van
4,5 miljard, richting 300 miljoen omzet in den haag e.o.

www.staedion.nl

2016 - 2021: Stichting Humanitas Rotterdam

Persbericht:
Gijsbert van Herk, sinds 1 januari 2016 voorzitter van de Raad van Bestuur van Stichting Humanitas te Rotterdam, start per 10 mei 2021 als bestuursvoorzitter bij woningcorporatie Staedion, gevestigd in Den Haag.

Toen Van Herk bij Humanitas aantrad lagen er een aantal ingewikkelde klussen op hem te wachten, waaronder het afmaken van de scheiding van wonen en zorg. Hij kreeg de zware taak de zorgorganisatie op verschillende vlakken weer gezond te maken en in rustiger vaarwater te loodsen. Daarnaast was een stevige doorontwikkeling op kwaliteit nodig. Na een aantal jaren van stevige veranderingen is dat gelukt en staat er nu weer een krachtige en betekenisvolle zorg- en welzijnsorganisatie in Rijnmond.

Onder zijn leiding ontstonden belangwekkende, landelijke initiatieven. Recent was hij mede-initiatiefnemer van ‘extra handen voor de zorg’ en het zorgmanifest “isoleer het virus en niet de mensen” in samenwerking met het Humanistisch Verbond. Was hij in 2017 met de Rijksbouwmeester en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving initiatiefnemer van www.prijsvraagwhocares.nl (Who Cares Community of Practice) waarbinnen door ontwerpers en professionals uit de domeinen wonen en zorg met bewoners, gemeenten en professionals gewerkt wordt aan nieuwe vormen van wonen en zorg. Van Herk werd in 2019 genomineerd als ‘landelijk zorgmanager van het jaar’ en eerder als ‘influencer of the year’ en als ‘best presterende (leidinggevend) ambtenaar van Nederland’.

De Raad van Toezicht en medebestuurder Ellis Kastelein spreken namens de gehele Humanitas gemeenschap hun dank uit voor de voortreffelijke wijze waarop Van Herk de afgelopen jaren leiding heeft gegeven aan Stichting Humanitas. Zij wensen hem veel succes bij zijn nieuwe uitdaging.

Van Herk: “Het is eervol dat ik leiding mocht geven aan voorheen een van de grootste gemeentelijke organisaties in Nederland in Breda, vervolgens op het terrein van Zorg en Welzijn bij Humanitas en nu op het terrein van wonen.

Kerngegevens Humanitas
Helpen 10.000 mensen per jaar op terrein van Zorg en
Welzijn, 4000 medewerkers, 2000 vrijwilligers, richting 150 miljoen omzet en
op 59 locaties in Rotterdam e.o.

www.stichtinghumanitas.nl

2008 - 2016: Gemeente Breda

Persbericht
https://breda.nieuws.nl/gemeente/74268/gijsbert-van-herk-van-gemeente-breda-naar-humanitas-rotterdam/

2014 – 2015: Algemeen directeur, gemeentesecretaris a.i.

2011 – 2015: directeur stadsontwikkeling (fysiek en sociaal domein)

2008 – 2011: Directeur Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Kerngegevens Gemeente Breda
Algemeen: 185.000 inwoners, 2000 medewerkers, begroting € 700 miljoen

www.breda.nl

1995 - 2008: BMC Advies – verandermanagementbureau

Bestuur en management consultants.

www.bmc.nl

Schuiven naar boven